top of page

הדפסת FLEXO &

מכונת ניקוב

מכונת הדפסה וניקוב פלקסו מספקת ריק (מאוורר) לכוס נייר.

ניתן להשתמש בו עבור 20 מכונות ליצירת כוסות נייר במהירות גבוהה.

הדפסה

בואו להדפיס עם עד 5 צבעים

צבעי פלקסו על בסיס מים,

בגלל ההיבטים האקולוגיים שלהם ויותר ויותר

מאפיינים מותאמים יותר, נמצאים בשימוש לעתים קרובות יותר.

220516_Roamania_6.5oz_디자인A_배열컨펌.jpg
FPPM-BS2023.png
מכונת הדפסה וניקוב FLEXO
בשורה
(T-Model)
4도 인쇄기 (시리아).jpg
מכונת הדפסה וניקוב FLEXO
בשורה
(דגם A)
JPG FPPM-ALS2023.jpg
מכונת הדפסה וניקוב FLEXO
בשורה
(דגם A)
pic.png
פלקסוגרפיה
הדפסהמכונה
bottom of page